Natural Wall is product van Zuidkoop, De Lier

Watergeven zonder rompslomp

Bij het ontwerp van de Natural Wall is al rekening gehouden met het gebruiksgemak voor de kantoormedewerkers of bewoners. Water geven is maar eenmaal per twee à vier weken nodig, al naar gelang de standplaats en het type beplanting.

Het water kan zowel handmatig als halfautomatisch worden gegeven. Morsen of te veel water geven er niet bij omdat de Natural Wall is voorzien van een intelligent overloopsysteem. De Wall hoeft slechts op één goed bereikbare plek water te krijgen. Zodra de onderste unit voldoende water heeft gehad, is ook de gehele wand voorzien van water. Dit is eenvoudig te constateren. Het risico van een teveel aan water is dus nagenoeg uitgesloten.

Nog gemakkelijker is de installatie van een halfautomatisch watergeefsysteem. Vanuit de waterbak wordt het water opgepompt naar de bovenste unit en door het overloopsysteem vult het totale systeem zich. Ook hier is te veel water geven er niet bij.