Natural Wall is product van Zuidkoop, De Lier

Op natuurlijke wijze de luchtvochtigheid be´nvloeden

Luchtvochtigheid staat direct in relatie met het welbevinden van mensen in die ruimte. Bij een optimale luchtvochtigheid is de arbeidsproductiviteit hoger, zo wijst onderzoek uit.

Planten hebben een positieve invloed op de luchtvochtigheid in een ruimte. Die invloed is afhankelijk van de standplaats en het type beplanting. Als vuistregel kunt u hanteren dat de gemiddelde Natural Wall op een dag 500 tot 800 cc water per vierkante meter beplantingsoppervlakte verdampt.